สถานี
CU01 เขื่อนจุฬาภรณ์
CU02 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
CD01 เขื่อนห้วยกุ่ม
CD02 น้ำพรม บ้านกุดเลาะ
CD03 น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ)
TU01 ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ)
TU02 น้ำพอง อ.สีชมพู
TU03 ลำพะเนียง อ.เมือง
TU04 อ.ศรีบุญเรือง
TU05 เขื่อนอุบลรัตน์
TU07 น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29)
TU08 ยอดภูกระดึง
TU09 น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์
TU10 ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ)
TU11 น้ำพวย อ.ผาขาว
TU12 อ.นากลาง
TD01 ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย)
TD02 ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง
TD03 แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม
TD05 แม่น้ำชี บ้านหินกอง