สถานีCD03 น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) จ.ขอนแก่น