สถานีTU01 ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) จ.ชัยภูมิ