สถานี
TU01 อ.ทุ่งช้าง
TU02 อ.ท่าวังผา (N.64)
TU03 อ.เมืองน่าน (N.1)
TU04 อ.เวียงสา (N.13B) น้ำน่าน
TU05 อ.บ่อเกลือ
TU06 อ.แม่จริม
TU07 อ.เวียงสา (N.75) น้ำว้า
TU08 อ.นาน้อย
TU09 อ.นาหมื่น
TU10 เหนือเขื่อนสิริกิติ์
TD01 ท้ายเขื่อนสิริกิติ์
TD02 การประปาผาจุก
TD03 กระชังปลาบ้านวังกระพี้
TD04 อ.ตรอน (N.60)
TD05 อ.ฟากท่า (N.39)
TD06 อ.น้ำปาด (N.33)
TD07 คลองตรอน (N.28B)
TD08 วัดคีรีวงกฎ (N.72)
TD09 บ้านหนองบอน (N.40)