ระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา
สถานีRTU#1 พื้นที่ A4.1 จ.ลำปาง